ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Center (C)
Ύψος
1.98