ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Εθνικότητα
gre Ελλάδα
Θέση
Guard (G)
Ύψος
1.90