Διοίκηση

Διοίκηση του συλλόγου

Πρόεδρος: Γιάννης Μάντζιος,

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γεωργίου

Γενικός Αρχηγός: Βαγγέλης Παπαγγέλης

Υπεύθυνοι ακαδημιών: Γιώργος Τσίρμπας, Χριστίνα Πιπερίδου

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Γραφείου Τύπου: Γιάννης Κουτσολιόντος

Ιατρός ομάδων: Κωνσταντίνος Δάλλας

Έφορος ομάδας: Χρήστος Μπαλωμένος

Μέλος: Κώστας Αναστασίου